Hadi Biraz Oyun Oynayalım…

Selamlar;

Geçenlerde http://code.org/ adlı bir site gözüme çarptı. Gençlere programcılığı sevdirip, code yazdırmayı aşılıyor. Bunu da çeşitli oyunlarla destekliyor. Ben de buradan yola çıkarak seminerlere gittiğim zaman, programcılığın ne kadar orjinal bir iş olabileceğini göstermek amaçlı benzer bir uygulama geliştirmeye karar verdim.Şimdi biraz da uygulama hakkında konuşalım.

luckyCor      LuckyCommand    lucky time

 

Yukarıda görüldüğü gibi uygulamada Lucky adlı bir köpeğimiz var. Benim eski köpeğimin adı:)

b-440597-alman_kurdu

5 x 5’lik kare bir playground içinde lucky’e çeşitli komutlar vererek hareket ettiricez.Bol bol javascript yazıcaz:)Tabi boşu boşuna hareket ettirmiyicez.

Playground içinde random bir kordinat’da bir top çıkacak.Ve biz belirli bir sürede, random olarak belirlenen belli bir komut sayısında lucky’i topa vardırmaya çalışıcaz.

Eğer lucky topa vardığında hala yazmamız gereken komut var ise yada lucky daha topa varmadan süre biter ise kaybedicez. Süre bitmeden tam belirlenen komut sayısında lucky’i topla buluşturur isek kazanacaz. Kazanma veya kaybeyme durumunda geri sayan süre bitene kadar bekledikten sonra; top yeni bir kordinata gelecek ve yeni komut sayısı ile lucky başladığı yere geri dönücek. Bu arada süre tekrardan geri saymaya başlıyacak. Kısaca yeni bir oyuna başlamış olucaz. Bir de açtığımız session’a göre log tutucaz. Yani kaçkere yendik, kaç kere kaybettik, nekadar sürede bittirdik ve kaç komut satırı girdik gibi.

Burada önemli bir nokta da, süre oyuna giren herkes için aynı olması yani ben oyunda 47. sn de isem, oyuna yeni giren biri için de geri sayım 47. saniyeden devam edecek.Bir de random olarak belirlenen topun yeri ve girilmesi gereken kordinat sayısı herkes için aynı olucak.Bunun için signalR teknolojisini kullanıcaz.Bir çeşit aynı anda toplu yapılan onlien sınav olucak.

Ugulamamızı Mvc ortamında ve codefirst kullanarak yazıcaz.Dilerseniz şimdi koda geçelim.

Öncelikle Css’leri aradan çıkaralım.Aşağıda görüldüğü gibi lucky’nin, buttonlarımızın, ball’un, komut girilecek kutucuğun, geri sayacak counter’ın style’ları belirlenmiştir.

Şimdi Index.chtml’deki görsel’in html’ini yazalım:

Aşağıdaki html code’da görüldüğü gibi bir tablo içine önce playground’ın resmi, komutların girileceği bir textarea ve süre ile kalan toplam komut sayısını gösteren kolonlar eklendi.

luckyButton

Alt satıra yukardaki buttonlar kondu.Buttonlara basılınca çağrılan functionları yazının devamında irdeliyecez.

  • Run buttonu:Girilen komutları çalıştırılacağı function’ı çağrırı.
  • Reset butonu:Lucky’i başlangıç konumuna getirir.
  • See Lucky’s Command:Lucky için girilebilecek komutları gösterir.

Lucky’yi için block divi  ve top için ball div’leri aşağıda görüldüğü gibi konulmuştur. Kazanınca melodi çalmaktadır. Ses için de sound id’li bir span kullanılmaktadır .Böylece görsel taraf ile ilgili çalışmamız aşağıda yazıldığı şekli ile bitmiştir.

HomeController’da Index() Action’ımıza oradan da  Index view’ımıza gidelim:

Index View’ımızda scriptleri oluşturmaya başlıyalım:

Öncelikle nuget’den signalR package ve EntityFramework inidirilmelidir. Aşağıda görüldüğü gibi önce jquery ve signalR javascriptleri include edilmiştir. Daha sonra önceki signalR makalemde de bahsettiğim gibi magic script olan /signalr/hubs’ı Index view’a konulmuştur.

Yine aşağıda görüldüğü gibi $.connection.serverTime; ile signalR teknolojisi ile server side tarafındaki Hub classından türemiş serverTime class’ına erişilmiştir. settime() functionından dönen random zaman(t),toplam command sayısı(moves) ve topun random oluşan kordinatları(top,left) alınmıştır. Sonra html’deki ilgili alanlar bu değerlerle doldurulmuştur. Süre 90 sn ise yani yeniden başlanmış ise result yani kazandık veya kaybettik mesajı temizlenip, zamanlıyıcı tekrardan gösterilmiştir. Ayrıca Run butonun’un css kodları ve tıklanınca çağrılacak RunCommand() belirlenmiştir. Ve lucky başlangıç noktasına(20,300) getirilmiştir.

Aşağıda, $(document).ready’de timeout_init()  function’ı çağrılmıştır. Bu function ile counter değişkeni temizlenmiştir ve messagehub.server.startTime() ile yine signalR teknolojisi kullanılarak server side tarafındaki herkes için aynı olan geri sayılan zaman değeri çekilmiştir. Ayrıca $(document).ready’de  commad textarea ile ilgili işlemler yapılmıştır. Burada herhangi bir tuşa basılınca textarea’daki methodlar “()” sembolüne göre ayrıştırılıp toplam sayı alınmıştır. Burada önemli olan bu sayı kullanılmak için belirlenen komut sayısından fazla ise Run button‘unun işlevi kaldırılır.Yani bir çeşit passive edilir.Örneğin 5 komutta lucky’nin topu alması gerekirken 6. komut girilirse Run button’u pasive hale getirilir. Ayrıca textarea’ya her yeni komut girildikçe, kullanılması gereken komut sayısı bir azalarak bize yardımcı olur.İlgili kod parçaçığı yandadır.$(“#counter”).html((commandServerCounter – commandLength)); Tabi girilen bir komutun silinmesi durumunda da, kullanılması gereken kod bir artar.

Şimdi de server side tarafında, yukarıda kullanılan serverTime class’ını ve startTime methodunu inceleyelim.

İlgili kod bloğu aşağıdadır.serverTime class’ının construction’ında fillCordinates() methodu çağrılmıştır. Bu yaratılan kordinatlar içinden bir tanesi random olarak belirlenir.Ve yakalanacak olan topun, kordinatı olarak atanır. Ayrıca geri sayılacak zaman değeri olan count‘a 90 değeri atanmıştır.

startTime() method’unda dikkat ederseniz, bir thread açılmıştır ve write()  methodu çağrılmıştır.Thread açılmasındaki amaç zamanın geri sayımı arkaplanda çalışıp, yapılacak diğer işlemlerden etkilenmemesini sağlamaktır.Write() method’unda sonsuz döngü içinde 1sn aralılar ile count değeri azaltılmış. Ve signalR teknolojisi sayesinde client’ların settime() function’ına şu anki süre, random seçilen topun kordinatları ve random seçilen toplam komut sayısı yollanmıştır.Bu işlem 1 sn’lik bekleme süreleri ile tekrarlanmaktadır.Süre dolduğunda tekrardan 90 değeri atanıp;  top için yeni kordinatlar çekilir.Yani süre sıfırlandığı için yeni bir oyun başlamış olur.

Şimdi de Index.chtml’de kullanılan 3 button’da çağrılan RunCommand(); ShowList(); ve Reset();  javascript functionlarını inceleyelim.

İlgili javascript kodlar görüldüğü gibi aşağıdadır. Reset() function’ı lucky’i başlangı konumuna getirir.ShowList() lucky’i haraket ettiren komutları gösterir.

Burada esas önemli function RunCommand()’dir. Textarea’ya girdiğimiz komutları tek tek işletir. Şimdi daha detaylı inceleyelim. Enter karakterine göre tüm komutlar bir diziye atılır. Komutlar bir döngü içinde çalıştırılırken hareket animasyonları bir problem ile karşılaşılması durumunda tekrardan çağrılması amaçlı ikiyüz milisaniyelik wait=setInterval(function(){ ‘ı içinde çağrılmaktadır. Girilen komuta göre lucky hareket etmektedir. Her hareketten önce lucky’de hareket var mı diye bakılır. Var ise bir önceki komut halen çalışıyor diye işlem yapılmaz.  Buna da  if (!$(“.block”).is(“:animated”)) { şeklinde bakılmaktadır. Bir sonraki Interval zamanında commandList dizisindeki ilk sıradaki komut tekrardan çağrılır ve çalıştırılır. Eğer bir sorun yok ise komut çalıştırılmaya başlandığı an diziden çalıştırılan komut commandList.splice(0, 1) ile çıkarılır. Böylece   bir sonraki Interval zamanında aynı komut bir daha çağrılmaz ve çalıştırılmaz. Daha sonra lucky’nin yapacağı hareket ile, playground sınırları içinde kalınıp kalınmadığı kontrol edilir. Örnek move() komutu için if ((pos.left + 75) < 350) şeklinde kontrol yapılmaktadır. Eğer sonuç olumlu ise lucky animasyon şeklinde ilgili komutun hareketini yapar ve ensonunda checkCordinate() function’ı ile lucky’nin topu alıp alamadığı, aldı ise ve tam istenen komut sayısı içinde yapıp yapmadığına bakılır. İşlem sonunda server taraftaki  messagehub.server.resultRecord(true, $(“#Time”).html()) methodu tetiklenir ve sonuç database kaydedilir. Tek kaybetme yolu tam istenen komutsayısına erişmeden lucky’nin topu yakalamasıdır. Bunu commandServerCounter – commandLength şeklinde kontrol edilir. Sonuç olumsuz ise kaybetti mesajı çıkartılıp, bir sonraki oyun için sürenin dolması beklenir.  resultRecord() methodunu ilerde  inceleyeceğiz.Birde süre dolar ise kaybetme yazısı olmadan oyun resetlenir.

luckywin  yada    lostLucky

Yukarıda görüldüğü gibi kazanma işleminden sonra başarı müziği çalınır ve winner resmi gösterilir.Kaybetme işleminde de loser resmi gösterilir. Ayrıca Run buttonu pasif hale getirilip, süre tamamlanana kadar bir sonraki oyun beklenir.

Bu işlem adımları tüm komutlar için aynıdır.İlgisi javascript kodları aşağıdadır.

Database’e kaydedilecek LogModel kodu aşağıdadır:

LogContext yani codefirst context’imiz aşağıdaki gibidir.

İlgili tabloda aşağıdaki gibidir.

luckytable

HomeController’daki resultRecord() methodu aşağıdaki gibidir. Burada işlem başarılı yada başarısız olduğu durumda ilgili session’daki user bulunup yok ise yeni yaratılıp, browser tipi, mobile’den mi girdi, mobil ise cihaz modeli, geçerli zaman, işelmin sonlandığı andaki counter  değeri, toplam girilen komut sayısı ve son olarak toplam kazanma veya kaybetme sayıları kaydedilir.

Tüm Index.cshtm kodu Aşağıdadır:

Tüm HomeControl kodu aşağıdadır:

luckycommand2

Yukarıda görüldüğü üzere çeşitli komutlar girerek bir objeye yön verdik. Dikkat ederseniz syntax çok önemlidir. Yani hem sona açılır kapanır parantez hemde noktalı virgül koymak şarttır.Örnek move();

Böylece programcılığın havası tatırılmak istenmiş ve kodlanarak computer’a bir şeyler yaptırılmıştır. Kullanılan algoritmalar ve karşımıza çıkabilecek durumlara göre önceden öngörülü olmak, yazılımcığın ruhuna bir dokunuştur. A yrıca süre,topun konumu ve toplam komut hakkı  her giren oyuncu için aynıdır. Bu da online bir sınav için aynı anda başlayıp aynı anda biten süre anlamında çok güzel bir örnektir. Altyapı olarak signalR teknolojisi kullanılmıştır.Herbir user için detaylı loglama yapılmıştır.Amaç bir istatislik yapmak olabilir.Saat kaçta daha çok mobilden giriyolar. Hangi model cihazlar daha çok kullanılıyor. Kazanma değerleri yüksek olan userlara çeşitli eğitim borşürleri yada indirim kuponları gönderme.Kısaca data  sonsuz güçtür.Ve programcılık sonu olmayan engin bir deniz gibidir.

Bu özlü sözlerden sonra, geldik bir makalenin daha sonuna.

Yeni bir makalede görüşmek üzere hoşçakalın.

Source Code: https://github.com/borakasmer/LuckyPlays

Örnek Url(İptal): http://luckyplay.azurewebsites.net/

Herkes Görsün:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.