Interpreter Design Pattern

Selamlar;

Bugün behavior gurubuna ait belli bir düzendeki metinlerin sayısal veya mantıksal olarak işlenmesi gereken durumlarda kullanılan Interpreter design pattern hakkında konuşacağız. Belli bir düzendeki metinler üzerinde işlemden kasıt örnek olarak cryptolanmış metinler, binary’ye çevrilmiş ve convert edilmiş imagelara ait contentler üzerinden sıralı işlem yapılarak image de bozuk olan yerleri, değişen renk paletindeki büyük farktan algılanıp bu kısmın temizlenmesi, kelime ya da hece bazında shortlink haline getirilmiş url contentler, hatta yine binary’ye çevrilmiş wave dosylar içinde sıralı işlem yapılarak belli bir dalgadan yüksek ses bulunup bu bölüm silinerek sesteki gürültüden arındırma gibi farklı işlemlerdir. Daha bunun gibi birçok kural işletme motorlarına(Rule Engine) ihtiyaç duyulan durumlar vardır. Kısaca  dofactory.com a göre kullanım oranı %20 civarında olmasına rağmen bireysel olarak çokça karşılaştığım durumdur.:)

Interpreter tasarım deseninde; bu özel ifadelerin işlenmesi için, hepsinin aynı interface veya abstract classtan türediği çeşitli operational classlar vardır. Herbir class’ın kendine özgü bir görevi vardır. Hepsi belirlenen rule’a göre düzenli ifade üzerinde işlem yaparak sonuca giderler. Aşşağıda uml diyagramı görünmektedir.

interpreter

Yukarıda görüldüğü gibi bir işlem yapılacak context; client tarafından AbstractClass’a  Interpret amacı yani düzenli metnin işlenmesi için gönderilir. TerminalExpression ile NonterminalExpression isimli iki farklı Exrepssion tipi bu AbstractClass’dan türetilmiştir. Terminal’dan kasıt belirlenen rule göre işletilen operationdır. Nonterminal ise, bazen iki terminal or veya and ile bağlanabilir. İşte bu durumlar Nonterminal tipler içerisinde değerlenidirilir. Ve her zaman işletilme önceliği Nonterminal  tiplerdedir.

Bugünkü örneğimizde roma rakamlarını numeric değere convert ediceğiz. Ve sadece TerminalExpressionları kullanacağız..

roman-numerals-forum

Öncelikle bir WebApi projesi yaratılır.Ve WebApi’nin cross domain’de çalışması için  Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Cors’u Nuget’den indirilir. Ayrıca WebApiConfig içine config.EnableCors(); yazılır.

Ayrıca yaratılan InterpreterController  classının üstüne [EnableCors(origins: “*”, headers: “*”, methods: “*”)] attribute’u eklenir. Tüm bu cross domain için config işlemleri bittikten sonra,

ilk olarak operation adında bir class yaratılır. İşlem yapılacak text’i ve dönen sayısal sonucu tutan Context class’ı aşşağıda görüldüğü gibidir.

Convert edilmesi için girilen roma rakamındaki string değer Formula yazılır. Convert edilecek sayısal değer NumberValue‘ye karşılık gelmektedir.

Context.cs:

TerminaExpression classlarının yani her bir karaktere karşılık gelen sayısal değerin hesaplandığı classların türetildiği abstract classlar aşşağıda RoleExpress adında tanımlanmıştır. Tüm Expression classlar Interpret işlemi yaparak, roma rakamını ait olduğu sayısal değere çevirip gerekli işlemleri yaparlar.

RoleExpression:

 ThousendExpression.cs: ‘M’ karakterinin sayısal karşılığı 1000’dir Context’in NumberValue değeri bu işlemle 1000 arttırılır.

  FiveHunderdExpression.cs & FiveHunderdMinuesExpression.cs : Burada iki class tanımlanmıştır. Bir ‘D’ karakterine karşılık 500 eklenir. Diğeri 500 çıkarır. Amaç küçük sayı büyük sayının solunda ise çıkarılır. Sağında ise toplanır. Bu iki durum için tüm RoleExpress classlar aşşağıdaki gibi tanımlanır.

 HunderdExpression.cs & HunderdMinuesExpression.cs : ‘C’ karakteri için 100 değeri duruma göre ya eklenir yada çıkarılır.

 FiftyExpression.cs & FiftyMinuesExpression.cs: ‘L’ karakteri için 50 değeri duruma göre ya eklenir yada çıkarılır.

 TenExpression.cs & TenMinuesExpression .cs :  ‘X’ karakteri için 10 değeri duruma göre ya eklenir yada çıkarılır.

 FiveExpression.cs & FiveMinuesExpression .cs :  ‘V’ karakteri için 5 değeri duruma göre ya eklenir yada çıkarılır.

 PlusOneExpression.cs & MinuesOneExpression.cs :  ‘I’ karakteri için 1 değeri duruma göre ya eklenir yada çıkarılır.

numerals

Yukarıda görüldüğü gibi tüm Termianl classlar Interpret işlemi yaparak ilgili Context’in NumberValue  değerine ilgili roma rakamının sayısal karşılığına göre, büyük sayının solunda ise çıkarıp azaltır yada sağında ise ekleyerek arttırır.

Aşşağıda görüldüğü gibi context içindeki string roma rakamı Formula olarak tanımlanmakta ve CreateExpressionTree methodu ile gerekti TerminalExpression classlar oluşturularak  herbiri için Interpret işlemi ilgili context için çağrılmaktadır.

Aşşağıda görüldüğü gibi öncelikle ilgili Roma rakamlarının sayısal karşılığı RomNumber Dictionary içinde tanımlanmıştır. Gelen Formula içindeki herbir karakter diziye atılmış ve işlenmek amacı ile ters çevrilmiştir. Yani roma rakamı için işleme soldan sağ olarak devam edilir. Herbir karakter’e göre tanımlı TerminalExpression’lar bir önceki değerle karşılaştırılarak öncekinden büyük veya eşit ise arttıran değil ise azaltan expression olarak RoleExpression listesine eklenir.

Yukarıda görüldüğü gibi önceden belirlenen TerminalExpressionlar’a göre ilgili formula tek tek interpret işlemine sokulur ve girilen roma rakamına karşılık gelen sayı bulunur. Şimdi de bu servisi çağıran WebApplication’ı yazalım.

Aşşağıda görüldüğü gibi Index.cshtml’de tanımlanmış ajax.post  ilgili webapi servisine istenen roma rakamı değerini post edip result’ı yazar.

InterpreterController.cs: Aşşağıda görüldüğü gibi ilgili webapi servisi gelen roma rakamını static operation class’ının RunExpression methodu ile çözümleyip ilgili sayısal değeri döndürmektedir.

screen1

HomeController.cs:

 Index.cshtml:

Yukarıda görüldüğü gibi düzenli bir metin olan roma rakamları önceden herbir karakter için tanımlı TerminalExpression ile interpret adındaki işeleme tabi tutularak context class’ı altında sonuç döndürülmektedir. Amaç karmaşık yapıları kendine özel operationlar ile farklı işlemlere bölerek yapıyı mümkün olduğunca basite indirgemek ve yeni bir algoritma sisteme dahil olduğunda bunun çözümü amacı ile yeni bir operation ekliyerek, var olan sistemde mümkün olduğunca az işlem ile değişikliğe gidebilmektir.

Operation.cs (Tümü):

Yeni bir makalede görüşmek üzere hoşçakalın.

Herkese iyi bayramlar…

Test Url                   : http://romannumerals.azurewebsites.net

Test WebApi Url     : https://romanservice.azurewebsites.net/api/Interpreter

Source Code          : http://www.borakasmer.com/projects/Interpreter.rar

GitHub                    : https://github.com/borakasmer/Interpreter

Source:

Herkes Görsün:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Cevaplar

 1. anil dedi ki:

  IIV gibi rakamlarla çalışmıyor galiba kodunuz.Eşitlik durumunda daima Increment ettiğiniz için.

  • borsoft dedi ki:

   Selamlar Anıl,

   Makaledeki Test Url’i açtım. Ben denedim 5 veriyor. Sanırım bunun gibi “IIV” geçersiz roma rakkamlarını koda dahil etmemişim.
   İlerde kodları bu duruma göre tekrardan güncellemeye çalışırım.

   Düzeltme için teşekkürler.
   İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.